"Benginn"
Ginn-Fizz De Ker Yann-Breiz
Keskikokoinen villakoira - Miniature poodleKoiraNet- Benginn'in jalostustieto

F CH
CARADEG DE KER
YANN-BREIZ
INT&D CH
MY ROYAL LION IDEFIX
INT&D&I&L CH
ARISTOKRAT VOM MEERSBURGER SCHLOSS
I&D CH
GOLDEN DUNJA AUS DER KRABBELSUBE VOM OSTERWALD
INT&E CH
USTERENN DE KER
YANN-BREIZ
INT&I&L&CH&E&F CH MV-83
ORANGE DE LA CHAMBONNERIE
INT&F&B&D&E CH
MY ROYAL LION DIANA
INT&F&B&L&CH&VDH&D CH EUW90 JW
AMBER SUNFLOWER DE KER YANN-BREIZ
INT&F&L&D&B&E&NL&CH CH
ULRYCK 
DE KER
YANN-BREIZ
INT&I&L&CH&E&F CH MV-83
ORANGE DE LA CHAMBONNERIE
INT&F&B&D&E CH
MY ROYAL LION DIANA
INT&F&B&D&E CH
MY ROYAL LION DIANA
B&I&D&PL&H&I&A&CH&CS&L CH
FLOWER FLIRT A.D.SPIELZEUGSCHACHTEL

SASHA MY HEARTBREAKER VON DER GOLDEN VENUS


Kuvien ja tekstin kopiointi kielletty

2005 - 2013 ©PL


www.000webhost.com